Thủ tướng yêu cầu tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; Chưa khắc phục xong sự cố, Formosa chưa được hoạt động; Techcombank muốn tăng 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ, tiếp tục không chia cổ tức; Dự án 3,5 tỉ USD giải ngân 96,5 tỉ đồng