Thời gian qua, hoạt động chống hàng gian hàng giả của chúng tôi đã phát huy hiệu quả nhất định nhờ áp dụng đồng loạt nhiều 
giải pháp.