Đó là đánh giá của TS Phạm Thái Sơn (Đại học Việt Đức) tại buổi tọa đàm lấy ý kiến đóng góp Đề án phát triển thị trường bất động sản (BĐS) TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, do Sở Xây dựng TP tổ chức.