Đó là nhận định của ông Dương Văn Chung, Giám đốc đầu tư, CTCK MSB.