Nhiều chuyên gia đã đưa ra nhận định về tương lai của thị trường bất động sản toàn cầu. Trong đó, có nhận định rằng, 10 năm tới sẽ là giai đoạn bùng nổ lớn nhất của thị trường.