Xiaomi đang sở hữu hơn 2.000 bằng sáng chế và tiếp tục mua thêm nhiều bằng sáng chế khác nhằm chuẩn bị cho kế hoạch "Mỹ tiến".