Theo kết quả khảo sát giá vàng của Kitco đối với 1.527 độc giả, giá vàng sẽ tiếp tục “tỏa sáng” trong năm 2018. Tuy nhiên, có khá nhiều chuyên gia không đồng thuận với quan điểm này.