Tỉ giá bán ra đồng USD ngân hàng đã kịch trần là 22.547 đồng/ USD. Ngoài thị trường tự do ở Hà Nội, giá USD bán ra 22.700 đồng/ USD. TP.HCM USD tự do lên đến 22.830 đồng.