Giá trị thương hiệu Vinamilk + FPT + Viettel + Thế Giới Di Động + .... chưa bằng nửa giá trị một thương hiệu của Malaysia.