Trong tháng 10 hơn 238 ngàn hợp đồng (HĐ) được giao dịch, tăng 81% so với tháng 9. Khối lượng mở toàn thị trường tại thời điểm cuối kỳ ở mức 3.949 HĐ tăng 21%.