Tại hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu, khảo sát “tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn VN” hôm qua do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) phối hợp với Viện Chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp thực hiện, Giáo sư Finn Tarp, Trường đại học Copenhagen (Đan Mạch), Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết nhiều kết quả đáng chú ý trong cuộc khảo sát này.