Những đột phá mới trong phát triển và hoàn thiện giao thông Quảng Ninh, đặc biệt những thông tin mới đây về trục đường Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh dần hoàn thiện đang mở ra cơ hội mới cho BĐS nghỉ dưỡng.