Tài sản của những người đứng đầu gia tộc họ Shin đã giảm khoảng 700 triệu USD sau khi công tố viên tại Hàn Quốc phanh phui việc tập đoàn này lập nhiều quỹ đen, biển thủ, hối lộ.