Giá thuê đất cao, nền đất yếu, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ… là những nguyên nhân khiến doanh nghiệp ngại đầu tư vào TP Cần Thơ.