Ông Trump 'giơ cao đánh khẽ' với công ty Trung Quốc; Thái Lan đặt mục tiêu gia tăng thương mại với Việt Nam lên 20 tỉ USD; Khủng hoảng thịt heo có thể sẽ trở lại; Việt Nam có thể cấp thẻ thường trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Phú Quốc