Mạng xã hội làm gia tăng doanh số bán hàng, góp phần làm thay đổi nhận diện thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp.