Ngành sản xuất sữa của New Zealand đang phải trả giá cho việc chạy theo tăng trưởng sản lượng quá đà.