Để tăng tính hấp dẫn trong đợt thoái vốn, PVOil gây bất ngờ khi tung 7.000 tỉ đồng để thêm hoạt động bán lẻ tại 1.000 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.