Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), phải đến quý 4/2016 thì tồn kho dầu của thế giới mới ngừng tăng...