Nước sản xuất và xuất khẩu đường lớn nhất thế giới vừa phải hứng chịu một đợt mưa rào cản trở việc thu hoạch mía.