Trong đó, giá cao su tại Tokyo giảm mạnh do lo ngại về kinh tế Trung Quốc và Mỹ - nước tiêu thụ cao su lớn trên thế giới.