Các nước sản xuất gạo hàng đầu châu Á thành lập Tổ chức dầu cám gạo quốc tế; Việt Nam hạ trần giá xuất khẩu gạo chất lượng thấp; lũ lụt phá hủy hơn 200.000 hecta ruộng lúa tại Myanmar.