Theo Bộ Lương thực Bangladesh, giá gao Việt Nam hiện ở mức thấp nhất thế giới.