Giá USD tiếp tục đà tăng từ đầu tuần khi các ngân hàng thương mại Nhà nước tăng giá cả chiều mua vào và bán ra thêm 15 đồng/USD.