Với tốc độ tiêu thụ than nội địa tăng liên tục theo từng năm, Việt Nam sẽ từ nước xuất khẩu than trở thành nước nhập khẩu; đặc biệt là than cho phát triển nhiệt điện. Trong khi đó, việc nhập khẩu này được cho là khó khăn và chi phí cao.