Những hy vọng giá dầu dao động bình quân 60 đô la Mỹ/thùng đang trở nên ngày một xa hơn, nói gì đến 100 đô la Mỹ/thùng như dự toán của ngân sách.