Sản lượng dầu của Mỹ có dấu hiệu giảm cùng với triển vọng bắt tay hợp tác giữa Nga và OPEC để bình ổn thị trường dầu khiến giá dầu tăng mạnh.