Giá dầu cọ thô có thể tăng vào cuối năm nay, do nhu cầu tăng và nguồn cung thắt chặt.