Từ lâu, giới quan sát đã tỏ ra hoài nghi về tính xác thực trong các con số thống kê của Trung Quốc...