Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng kinh tế Việt Nam sẽ đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nếu Trung Quốc không tiếp tục phá giá sâu đồng nhân dân tệ.