Chủ tịch Gazprom Neft cho biết, thời điểm hiện tại, phía Gazprom Neft thấy chưa đồng ý với những đề xuất mà phía Việt Nam đưa ra.