Trước các động thái gây hấn gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Malaysia đang phản ứng lại theo hướng ngày càng quyết đoán.