Được đánh giá là quy trình nuôi heo chất lượng từ trang trại đến bàn ăn nhưng thực tế quy trình quản lý heo VietGAP (chăn nuôi an toàn) có rất nhiều sơ hở để kẻ xấu lợi dụng.