Rời bàn làm việc, tìm tới các hội nghị xúc tiến, gặp gỡ nhà đầu tư... là những lời khuyên được đại diện thương mại Mỹ đưa ra với lãnh đạo các địa phương của Việt Nam để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút doanh nghiệp nước này.