Các công ty Trung Quốc đang dùng số nợ cao kỷ lục để trả lãi cho những khoản nợ đang có, khiến nguy cơ vỡ nợ ngày càng tăng cao và tạo thêm áp lực buộc các nhà hoạch định chính sách nước này phải giữ chi phí đi vay ở mức thấp.