Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, con người có thể kiếm tiền ở mọi nơi bằng máy tính hay chỉ 1 chiếc điện thoại. Kiếm tiền từ chứng khoán cũng không phải là ngoại lệ.