Field marketing là một trong những hoạt động cuối cùng của chuỗi giá trị đã trở thành một phần không thể thiếu của DKSH trong nhiều năm.