''Ukraine đã phê chuẩn một thỏa thuận gần giống với phiên bản do EU đề xuất ngay từ ban đầu"