Ngành chế biến thủy sản Thái Lan đã từng bị giám sát và bị đe dọa trừng phạt của Liên minh châu Âu trong 5 năm qua vì rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất là việc khai thác thủy sản bất hợp pháp và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động.