Trước triển vọng khá ảm đạm của kinh tế toàn cầu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã liên tiếp nới lỏng chính sách tiền tệ, để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này vẫn còn giới hạn.