Suốt thời gian dài vừa qua ngành đường sắt chỉ hoạt động ì ạch, hiệu quả kém, chỉ cung cấp cái mình có chứ chưa cung cấp cái khách cần. Vì sao?