Ngày 28-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã công bố đường dây nóng tố giác các hành vi vi phạm của lực lượng kiểm sát viên trong các hoạt động tố tụng.