Việc vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua vẫn rất mạnh cho thấy các NĐT nước ngoài có niềm tin đối với kinh tế Việt Nam.