Nguyễn Kim liên tục tham gia mua cổ phần của các Công ty nhằm đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh sau khi bán hệ thống điện máy cho tỉ phú Thái.