Theo Goldman Sachs, cuộc khủng hoảng tài chính, bắt đầu từ năm 2008 với sự sụp đổ của thị trường bất động sản và lĩnh vực ngân hàng đầu tư tại Mỹ, có vẻ vẫn chưa kết thúc.