Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc đang chậm dần, tiêu thụ thép giảm đáng kể trong những năm gần đây, bởi vậy Trung Quốc tìm nhiều thủ thuật để tăng cường xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm thép dư thừa.