Việt Nam đã dần chuyển từ biện pháp hành chính sang biện pháp dân sự đối với các vụ việc vi phạm sở hữu trí tuệ...