“Việc sửa đổi các luật về Thuế phải trên cơ sở nuôi dưỡng nguồn thu trong nước. Tức là muốn uống sữa thì phải nuôi bò, chứ không thể vừa muốn uống sữa vừa muốn ăn thịt bò thì rất khó”.