Trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), có 8 ngành nghề được tự do di chuyển giữa các nước trong khối. Điều này sẽ mở ra những cơ hội và thách thức như thế nào với thị trường lao động Việt Nam? Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có cuộc trao đổi để làm rõ hơn về vấn đề này.