Trả lời Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Tự - vụ trưởng Vụ Thẩm định giám sát đầu tư (Bộ KH-ĐT) - xác nhận Công ty TNHH Xuân Thiện (công ty con của tập đoàn ThaiGroup) đã đề xuất và Bộ KH-ĐT đã trình Thủ tướng xin chủ trương đầu tư.